Advokáti

Mgr. Ing. Václav Král

E-mail: kral@avkp.cz 

Jazyky: angličtina, ruština

Vzdělání:
Česká zemědělská univerzita v Praze
(abs. 1994)

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
(abs. 2000)

V oblasti práva obchodního se zabývá především problematikou práva obchodních společností, včetně zakládání a přeměny obchodních společností a včetně problematiky obchodního rejstříku. Mezi jeho specializaci patří kupř. spotřebitelské úvěrové smlouvy a RPSN, insolvenční řízení, obchodní smlouvy a dále rovněž příprava elektronických distančních smluv včetně elektronických komunikacích. Právní služby poskytuje rovněž ve všech oblastech práva správního (zejména právo katastrální, právo stavební, právo daňové) a práva pracovního. Zastupuje jak v České tak i Slovenské republice a to ve všech stadiích soudního řízení, v řízení rozhodčím, v řízení exekučním a úspěchů dosáhl rovněž v rámci obhajoby v trestních řízeních (zejména majetkové trestné činy a trestné činy proti životu a zdraví).


Mgr. Iva Havlová

E-mail: havlova@avkp.cz 

Jazyky: angličtina, ruština, španělština

Vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
(abs. 2010) 

V oblasti práva obchodního se zaměřuje zejména na přípravu obchodních smluv, všeobecných obchodních podmínek (včetně internetových obchodů) a franchising. Mezi oblasti její specializace patří rovněž právo autorské a ochranné známky, včetně licenčních smluv. V rámci práva občanského se věnuje sporné agendě (zastupování ve všech stadiích soudního řízení a v řízení rozhodčím). Právní služby poskytuje rovněž v oblasti práva trestního (zejména majetkové trestné činy) a práva správního.Mgr. Jana Janoušková

E-mail: janouskova@avkp.cz 

Jazyky: angličtina, španělština

Vzdělání:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
(abs. 2011)

Zaměřuje se zejména na obchodní právo – především na problematiku obchodních společností, problematiku poskytování úvěrů a přípravu smluvní dokumentace. V oblasti sporné agendy vede správu a vymáhání pohledávek. V oblasti práva civilního se věnuje právu bytovému a převodům nemovitostí, právu rodinnému a majetkovým právům manželů. Právní služby poskytuje a je vysoce kvalifikovaná rovněž v oblasti práva exekučního.Advokátní kancelář AVKP

+420 603 158 182 | Mánesova 808/22, 500 02 Hradec Králové

© 2017 Advokátní kancelář AVKP All rights reserved.